O festivalu

Festival Banát

Jedna z nejoriginálnějších kulturních akcí v Evropě se pravidelně pořádá v malé zapadlé vesničce v rumunských horách s názvem Eibenthal. Tato česká vesnice je jedna ze sedmi českých míst v oblasti “českého” Banátu, který se rozprostírá na pomezí Rumunska a Srbska. Festival je pořádán s cílem podpořit místní krajany a zviditelnit tuto unikátní českou oblast ve světě, která si stále drží ve složitých podmínkách ojedinělý ráz a atmosféru. Festival není závislý na žádné výrazné dotační podpoře, ale stojí především na samotných návštěvnících a drobných dárcích.
Festival v Eibenthale byl založen v roce 2012 jako volné pokračování několika menších ročníků organizovaných na jiných českých vesnicích, Svaté Heleně a Gerníku. V roce 2012 se organizace ujal spolek kolem hospody “U Medvěda”, Štěpán Slaný, Honza Duben a Tiberiu Pospíšil. Nejdříve se tato akce konala v hornické kolonii Ujbányje, sousedící s Eibenthalem a v roce 2019 byl festival přesunut do centra vesnice. Banátský festival se od svého začátku snaží nejen propagovat českou oblast v Banátu, ale také objevovat kvalitní kulturu, která se ne vždy prosadí do česko-slovenského mainstreamu. Od prvního ročníku se postupně rozšiřuje i nabídka pro fanoušky. Z jednoho pódia stlučeného z darů lesa se akce rozrostla až do současného stavu, kdy se hraje po celé vesnici. Fanoušek si může vychutnávat tři hudební scény (jednu denní s názvem Medvěd a dvě večerní na hlavních podiích), kulturní dům s přednáškami, divadly a filmovou produkcí, kostel s vážnou hudbou, krajanský folklor, dětskou stage (kterou tvoři ti nejmenší krajani z Eibenthalu pro nejmenší fanoušky) a další místa, která se mnohdy spontánně objevují a která dotváří tradiční eibenthalský festivalový život.
K velké organizační změně došlo v roce 2017, kdy organizátoři nahradili původní autobusovou dopravu vlakovou a poprvé v historii vypravili speciální vlakový expres, který se svojí délkou a kapacitou zařadil mezi největší evropské soupravy v novodobé historii. Banátský expres vyráží na 1000 km dlouhou cestu z Prahy přes Brno, Slovensko a Maďarsko do cílové, rumunské stanice Oršava, kde se přesedá na místní autobusovou dopravu nebo lodě a pokračuje se 40 km až do festivalové vesnice Eibenthal. Přesto ale možnost jet autobusem z ČR zůstala. A to díky navázané spolupráci s krajany v Srbsku, kteří pořádají hudebně-gurmánský jednodenní festival Paprikišijáda, na který se fanoušci mohou podívat “cestou” do Rumunska.
Další možností jak si zpestřit festival jsou organizované i neorganizované výlety po krásném okolí Almašských hor. Z těch organizovaných to je výlet na dunajsou soutěsku nebo skalní masiv Traskavec. Z neorganizovaných to jsou především výlety na vyhlídky po nově značených trasách od KČT.
Vize festivalu je podpořit turistický ruch v oblasti, který jako jediný (krom těžby nerostného bohatství, která už tu ale byla) přináší možnost žít v Banátu těm, kteří tam žít chtějí. Festival je klíčový propagační produkt této české oblasti směrem do ČR a zároveň poskytuje prostor pro české krajany v takovém měřítku, aby získali tolik potřebné projektové i obchodní zkušenosti. Krajané se tedy učí podnikat v turistickém ruchu a my - krajané z Čech se do Banátu učíme jezdit za našimi krajany. Celé to dává smysl a když to tak cítí obě strany, vytváří to pak tu neskutečnou, legendami opředenou atmosféru banátského festivalu.

Objednávka vstupenek

Ceník vstupenek

  Kontaktní údaje

  Jméno

  Příjmení

  Email

  Telefon

  Doprava na festival

  Směr dopravy

  Počet dospělých

  Počet dětí do 15 let

  Nástupní místo

  Počet dospělých

  Počet dětí do 15 let

  Nástupní místo

  Počet dospělých

  Počet dětí do 15 let

  Nástupní místo

  Počet dospělých

  Počet dětí do 15 let

  Nástupní místo

  Počet dospělých

  Počet dětí do 15 let

  Nástupní místo

  Počet dospělých

  Počet dětí do 15 let

  Nástupní místo

  Počet dospělých

  Počet dětí do 15 let

  Doplňkové služby

  1900 Nadstandard kupé (1900 Kč/os)

  600 Doprava lodí (600 Kč/os)

  400 Výlet na Dunaj (400 Kč/os)

  200 Výlet na Traskavec (200 Kč/os)


  Celková cena

  CZK

  Prodej vstupenek spustíme 1. ledna 2024

  Partneři festivalu

  Copyright Banát Festival 2024