Pomoc Banátu

Současný stav životní úrovně v Banátu, který mnohým příchozím připadá jako romantický, nelze zakonzervovat. Lze pouze intenzivně a cíleně usilovat o zachování kulturního dědictví (jako je jazyk a slovesnost, náboženská komunita), architektury a zemědělství (jako zdroje obživy ale i jako potenciál údržby krajiny). Současně je nutno pracovat na vyrovnávání rozdílů mezi Banátem a Evropou (cesty, zdravotní zajištění, pracovní příležitosti, úroveň bydlení, internet a moderní technologie, přístup ke vzdělání). Jedině takto se totiž podaří zastavit odliv lidí z Banátu a jedině pak může dojít k záchraně odkazu předků, kteří zde 180 roků tvrdě pracovali.

O podpoře našich projektů se můžete dočíst na našich nových webových stránkách www.visitbanat.com

Seznam se víceméně od toho loňského neliší, potřeby dětí jsou stále stejné, největší zájem je o spotřební věci - oblečení, věci na výtvarnou výchovu, jsme velmi rádi i za hudební nástroje, sportovní náčiní. Zkrátka upotřebíme všechno. Věci jsou rozdělovány do ostatních škol podle aktuálních potřeb, letos např. vezeme do Banátu s našimi partnery přes 20 počítačů..pomáhejte, funguje to!

Seznam pomůcek pro rok 2015. Aktuální seznam zveřejníme hned jak ho dáme do kupy.

Výtvarné potřeby – modelovací hmota schnoucí na vzduchu, keramická hlína + glazury, barvy na sklo, modelína,barvy na textil, temperové barvy, voskovky, korálky, bavlnky, lepidla, látky, papír velikosti  A3, čtvrtky, balicí papír, zbytky z tisku billboardů, plátna na malování, 

Sportovní potřeby – JÍZDNÍ KOLA!, gymnastické obruče, švihadla, skákací gumy…, míčky na florbal + použité hokejky, pomůcky k výuce plavání- kruh, rukávky, desky k plavání, trampolína, míče – basketbalový, fotbalový, volejbalový a jiné…hokejky na lední hokej, použité brusle, lyže, boby, klouzáky…

Hudební pomůcky – hudební nástroje nové i použité – zobcová flétna, kytara, klávesy, bubínky, nástroje k doprovodu písní  ( triangl, dřívka, chrastítka…), ladička na kytaru, struny na kytaru, zpěvníky…

Školní pomůcky – učebnice na doplňování  3.-5. třída, zajímavé knihy k výuce, beletrie pro děti, DVD pohádky a filmy pro mládež, DVD české komedie a jiné, výukové programy pro 2. – 5. Třídu,

Zdravotní potřeby – lékárnička, obvazy, léky, vitamíny...

Jiné – divadelní, hudební, sportovní, taneční a jiná vystoupení nebo dílny pro místní děti , zajímavá promítání  a přednášky na různá témata ( vaše zaměstnání, cestování, ekologie…)

Reklamní a drobné předměty, které lze použít jako odměny za soutěže

Časopisy a denní tisk (dětské i pro dospělé  – Zahrádkář, Vlasta, recepty na vaření, motoristické časopisy, časopisy o přírodě…)

Potřeby k táboření – stany, spacáky, karimatky a jiné…

Funkční počítače a laptopy, USB klíče, DVD přehrávače, videa, fotoaparáty, prázdná DVD...

Sponzorské příspěvky, umožňující podniknout pro děti výlety po okolí, případně návštěvu Čech…

Vítané jsou také pracovní nabídky  v Čechách, kde si mohou místní lidé formou brigády, či stálého zaměstnání přivydělat

Děkujeme

Nadace Člověk v tísni (http://www.clovekvtisni.cz/index.php) podporuje v současné době v rámci asistenčního programu rozvoj drobného soukromého podnikání v českých komunitách v Banátu, rozvoj šetrné a trvale udržitelné agroturistiky v Banátu a poskytuje prostředky pro technické vybavení českých škol. Cílem je podpořit hospodářskou samostatnost krajanů, zlepšit jejich ekonomickou situaci a úroveň vzdělání. Asistenční program má na starosti Ivo Dokoupil (ivo.dokoupi zavináč tiscali.cz), který se takřka po celý rok pohybuje přímo ve vesnicích a podrobně zná místní problémy.

Pokud byste rádi krajanům nějakým způsobem pomohli, připravili pro vás Ivo Dokoupil a nadace Člověk v tísni pro inspiraci následující seznam nápadů. Pokud budete chtít něco do Banátu něco v rámci pomoci poslat, jsme schopni dopravu zajistit.

 • Banátské panenky
  YMCA Brno ve spolupráci se sdružením Duhový skřítek a společností Člověk v tísni založila v české vesnici Eibentál dílnu na výrobu panenek z přírodních materiálů. Panenky šijí místní ženy, výroba se teprve rozjíždí a pro její další rozvoj potřebujeme šicí stroje a zajištění odbytu pro výrobky (vhodné prodejny případně šití podobných výrobků na zakázku).
   

 • Škola Rovensko
  Škola v Rovensku je již zrušena a byla spojena s rumunskou ZŠ v Sobotu Nou. Škola potřebuje tělocvičné nářadí pro žáky (fotbalový balón, pingpongový stůl a pod.) a DVD s českými pohádkami a filmy pro děti a mládež. Dále škola hledá sponzory, kteří by mohli platit poplatky za její připojení na internet. Pro výuku také potřebuje pastelky, kartony na malování, omalovánky a pod. Kontakt: Jiřina Šubrtová, tel.: +40 723 713 145.
   

 • Škola Bígr
  Jedná se o jednotřídku se 10 žáky, ve které na dvě směny vyučuje pan učitel Mleziva. Škola nutně potřebuje vybavení tělocvičny, je možno i starší nářadí, fotbalový balón, pingpongové stoly a pod. Pro výuku také potřebuje pastelky, kartony na malování, omalovánky, DVD s českými pohádkami a filmy pro děti a mládež. Kontakt: Josef Mleziva, tel.: +40 724 192 655.
   

 • Škola ve Svaté Heleně 
  Školu navštěvuje 30 žáků. Pan ředitel František Roch nyní pracuje na vybavení tělocvičny. Pro výuku také potřebuje pastelky, kartony na malování, omalovánky a pod. Kontakt: František Roch, tel.: +40 721 540 367.
   

 • Škola v Eibentále
  Ve škole je asi 30 dětí. Pro výuku také potřebuje pastelky, kartony na malování, omalovánky, sportovní nářadí, míče a pod. Kontakt: Míša Kocmanová, tel.: +40 723 428 975.
   

 • Škola na gerníku
  Ve škole je asi 10 dětí, k dispozici je počítačová učebna. Pro výuku informatiky ale i češtiny (využívají se CD-ROMy) škola potřebuje CD nebo DVD se zajímavými programy. Pro výuku také potřebuje pastelky, kartony na malování, omalovánky, sportovní nářadí, míče a pod. Kontakt: Josef Mudra Bouda, ředitel školy, tel.: +40729856474, e-mail:josefmudra@yahoo.com
   

 • Projekt zdravotnické a sociální pomoci
  Člověk v tísni a Český červený kříž Praha společně s nově vzniklou organizací Hope and Help se snaží zajistit humanitární a zdravotnickou pomoc českým obyvatelům rumunského Banátu. Situace krajanů po zdravotní stránce není právě růžová. Ceny léků a základní zdravotní péče často značně převyšují jejich finanční možnosti a problémy způsobuje i nedostatečná osvěta a nedůvěra vůči rumunským lékařůmj.

  Díky tomu potom dochází k situacím, že lidé si mezi sebou "vyměňují léky". Proč by sousedce, které předepsané léky na její nemoc zabírají, nezabrali taky mě...- a tak babička s vysokým tlakem užívá léky na cukrovku apod. Dalším problémem je nedostupnost lékařské péče. Lidé z vesnic, které jsou v zimním období prakticky nepřístupné, se prostě k lékaři nemají jak dostat.

   V rámci tohoto projektu se zatím od prosince 2005 uskutečnilo pět pracovních cest s cílem zmapovat potřebnost zdravotnické a pečovatelské pomoci ve všech vesnicích. Během cest se navštívili všechny české vesnice, a ošetřilo několik set obyvatel. Ošetřovatelé z ČR provedli od preventivních prohlídek (měření tlaku, krevního cukru), přes ordinaci potřebných léků, až po ošetření otevřených ran (bércové vředy, úrazy). Díky pochopení sponzorů se rozdalo mezi imobilní obyvatele 43 párů francouzkých holí, které jim velice usnadnili možnost pohybu.

  K nejzávažnějším ošetřením patřili otevřené zahnisané rány, hypertenzní krize (maximální naměřená hodnota: 280/140), intoxikace léky, nebo např. ošetření zahnisaných zvukovodů. Jedna pacientka musela být převezena k hospitalizaci. (pro zajímavost - při hospitalizaci v místní nemocnici si pacient hradí úplně vše - léky, vyšetření...navíc si musí z vlastních zdrojů zajistit teplo - přinést si sebou dostatek dřeva na topení, nebo el. přímotop...).

 text byl převzat ze stránek www.banat.cz