Doprovodné akce

Výlet na Dunaj

Výlet na Dunaj je čtyřhodinová záležitost :-) … Autobusem se od křížku nad Eibenthalem přesuneme asi 20 km k obci Dubová, kde vystoupíme a půjdeme do velké vápencové jeskyně Ponicova. Před jeskyní a v jeskyni jsou težší úseky (po kamenech přes potok, brodění do výšky půlky stehen, čtyřmetrový rumunský žebřík, nestabilní kameny, tma :-)) Jeskyní Ponicova projdeme skrz naskrz (500 m) až k Dunaji, kde budou připravené loďky (motorové čluny pro cca 12 osob). Do nich nasedneme a poplujeme nejkrásnějším úsekem Dunaje – Dunajskou soutěskou (Dunaj se mezi skalami zužuje z 2 kilometrů až na 200 metrů a díky tomu nabírá až 80 ti metrové hloubky). Po proplutí soutěskou nás čluny vylodí v zátoce u Dubové, kde nás bude čekat autobus. S ním se vrátíme zpátky do Eibenthalu. Na výlet je nutné se přihlásit dopředu spolu s Vaší objednávkou a vzít si na něj vhodnou obuv a hlavně BATERKU.

Výběh na Kovárnu

Pro fanoušky, kteří se nechají snadno vyhecovat bude připraven kopec Kovárna. Kovárna stojí na stále stejném místě, je stále stejně strmá a pořád si na ní lidé dokazují, že jsou sportovci :) ... Prvním sportovcem, který by ji zdolal mohl být už praotec Čech, ale se slovy do tohodle krpálu nepůjdu se otočil a raději později vystoupil na horu Říp ... Start výběhu je před potokem a cíl na Kovárně mezi českou a rumunskou vlajkou. Vzdálenost cca 250 metrů, převýšení cca 75 m a rekordní čas Jirky Hrona (2014) 1:22 minuty. Vítěz klání získává vstupenku na další ročník festivalu.
 

Program v kulturním domě

Od hudební produkce si můžete plynule přejít na dopolední kulturní produkci. A kam jinam než do kulturního domu (podle hezkého počasí i před KD), kde se vystřídá několik souborů, budeme promítat banátské a balkánské filmy. K rozšíření vědomostí pak budete moci využít přednášky v podání eibentálského rodáka p. Kocmana, velkého “rumonologa” Jirky Řeháka a Ivo “Fíka” Dokoupila. A zajímavá bude jistě i beseda s českými učiteli z českého a srbského Banátu.
 

Muzeum

Příjemným zpestřením může být návštěva malého eibentálského skanzenu v doprovodu zakladatelky Gustýny. Muzeum se nachází v malém domku na Eibenthale a k vidění je vše co se Gustýně podařilo najít a zachránit po eibenthálských půdách. Návštěva nezabere více něž půl hodinky. Vstupné je dobrovolné.

Turistika

Vyhlídka Traskavec

 

Vyhlídka Znamana

Vrchol Znamana. Celková vzdálenost výletu je cca 14 km a převýšení 400 m.  Kousek pod vrcholem je studánka a na táhlém vrcholu dostatek louky na válení a sváču :) Kopec Znamana má výšku 808 m.n.m. a je z něj vidět více Srbska než Rumunska :) 

Jižní obchvat + vyhlídka Cucuiova

Druhou značenou trasou je takzvaný jižní obchvat. Jde o alternativu ke spojinici Hlavní kemp - U Medvěda, akorát asi o 7 km delší :) Navíc nachozené kilometry Vám jistě vykompenzuje krásná vyhlídka na Dunaj, louky, opuštěné i neopuštěné salaše, les a vedení elektrického napětí :) Obchat vede i kolem eibenthalského hřbitova za vesnicí. Délka výletu je cca 10 km a převýšení 200 m. Z této trasy je navíc kousek na krásnou a nově zpřístupněnou vyhlídku Cucuiova 754 m.n.m., převýšení 100 m.